Trasy turystyczne piesze

szlak zielony – Szlak Zamków Piastowskich jest szlakiem tematycznym zaczynającym się na zamku Grodziec, a kończącym na ruinach zamku Grodno. Na teren gminy Bolków wkracza on na stokach Różanki w Górach Ołowianych ( okolice Kaczorowa). Stąd grzbietem gór biegnie na wschód, a następnie, po przejściu najwyższego szczytu w tej grupie wzniesień – Turzca, opuszczając na krótko granice gminy, schodząc do doliny Świdnej, przekracza rzekę i dochodzi do Płoniny. Z Bolkowa szlak biegnie na północ do zamku Świny, a następnie skręca na wschód, tzw. Drogą Wapienną, okrążając od północy dolinę Nysy Szalonej, do której powraca poza granicami gminy, w Kłaczynie.
szlak czerwony prowadzi zasadniczo przez obszar Parku Krajobrazowego „Chełmy” – od Bolkowa do Myśliborza. Przez Gminę Bolków przebiega krótki południowy jego odcinek. Szlak zaczyna się przy nieczynnej stacji PKP w Bolkowie i podąża na północ wraz z zielonym szlakiem do zamku Świny.
szlak niebieski z Płoniny do Radzimowic, prowadzi na północ doprowadza do Mysłowa, a następnie drogą do Radzimowic, po czym opuszcza granice gminy, dalej biegnie w stronę Jeleniej Góry.
szlak żółty z Bolkowa na Trójgarb rozpoczyna się przy nieczynnej stacji PKP w Bolkowie, prowadzi na południe, przez centrum miasta, a następnie kieruje się do Wierzchosławic, skąd wprowadza do malowniczego przełomu przez masyw Truskolasu-Młynarki. Po jego przekroczeniu szlak opuszcza granice gminy i biegnie w stronę Kamiennej Góry.
Wyznaczone szlaki charakteryzują się walorami poznawczymi, kulturowymi i przyrodniczymi.