Kontakt

Zespół Szkół i Placówek im. W. Witosa
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bolkowie
ul. Adama Mickiewicza 1
59-420 Bolków
tel. 665 733 391
email: schroniskozsipbolkow@gmail.com
Zmianie uległ nasz nr konta!!!
Nr konta: 60 1600 1462 0008 0412 0772 9042