Góra Ryszarda w Bolkowie – otwarta przestrzeń zieleni, z wyznaczonymi trasami spacerowymi i ścieżkami rowerowymi. Mała infrastruktura turystyczna pozwala na chwilę relaksu wśród zieleni drzew. Góra Ryszarda stanowi też doskonały punkt widokowy z przepiękną panoramą na miasto i okolice.

Wąwóz Lipy to rezerwat leśny o powierzchni 54,1 ha położony na północ od miejscowości Lipa, utworzony w celu ochrony naturalnych zbiorowisk leśnych. Spośród skupisk roślinnych najcenniejsze są tu fragmenty podgórskiej kwaśnej dąbrowy z udziałem gatunków ciepłolubnych i chronionych. Spośród zbiorowisk nieleśnych najcenniejsze są naskalne murawy, w skład, których wchodzą bardzo rzadkie gatunki roślin jak np. perłówka orzęsiona czy rojnik zwyczajny. Bogata jest flora rezerwatu (274 gatunki) odznaczająca się dużym udziałem roślin chronionych i rzadkich. Łącznie występuje tu 21 gatunków objętych ochroną, w tym 13 objętych ochroną całkowitą.
„Buki Sudeckie” jest to leśny rezerwat o powierzchni 174,42 ha, położony w gminie Bolków w obrębie Nowych Rochowic i Mysłowa. Chroni naturalne zbiorowiska leśne, głównie żyznej buczyny sudeckiej, lasy wyżynne z mozaiką siedlisk od kwaśnych dąbrów po wilgotne łęgi jesionowo-wiązowe. Należy do jednego z najpiękniejszych kompleksów leśnych w Sudetach ze starodrzewem i bogatym runem.
Znaczna część gminy leży w otulinie Parku Krajobrazowego „Chełmy” oraz Rudawskiego Parku Krajobrazowego.
W październiku 2017 roku kolejną atrakcją naszej Gminy stała się ścieżka dendrologiczna. 
Więcej na stronie:
http://www.bolkow.pl/www/pl/aktualnosci/1201-sciezka-edukacyjna-gotowa