Tym, co ściąga na te tereny liczne rzesze turystów szukających wrażeń w kontakcie z naturą są malownicze, przybierające różnorodne kształty, formy skalne, występujące na omawianym obszarze:
Czerwona Skała (Mysłów) – Skała ma postać muru, zorientowanego zgodnie z nachyleniem stoku, o wys. ok. 18m. Skały te są wulkanitami, o znacznej zawartości kwarcu i skaleni alkalicznych. Na powierzchni skała ma żywą, brunatno-szaro-fiolkowa barwę.
Księży Kamień ( Mysłów- Radzimowice) – Na formę skalną składa się kilka masywnych bloków zbudowanych z tzw. łupków radzimowickich. Forma skalna reprezentuje przykład ostańca wietrzeniowego, rozwiniętego w skałach niewystępujących poza metamorfikiem Gór Kaczawskich nigdzie indziej w skali Polski. Obok spontanicznie wkraczającej na skałę roślinności drzewiastej i krzewiastej oraz synantropijnych bylin, na powierzchniach skałki występuje ciekawa roślinność naskalna, a w otoczeniu rośnie konwalia majowa.
Świny – martwy przełom (Świny) – Powyżej Świn, na zachód od tej miejscowości, dolina niewielkiego cieku z płytkiej, nieckowatej, przechodzi w płaskodenną o stromych zboczach i głębokości ok.40 m. Na górnym załomie wschodniego zbocza doliny występują niewielkie, o wysokości 2-3m, formy skalne, zbudowane z wulkanitów. Zbocza porośnięte są lasem z dużym udziałem dębu i buku. W miejscu gdzie do głównej doliny dochodzi mniejsza, sucha dolinka, również o cechach przełomu, zlokalizowany został tam zamek Świny.